הקש קוד דגם לוי יצחק :          
שנת יצור:

הקש קוד משרד התחבורה :    
שנת יצור: