הקש קוד דגם לוי יצחק :          
שנת יצור:
הקש קוד משרד התחבורה :    
שנת יצור: